LAMAN UTAMA  Breadcrumb Arrow  PERMOHONAN ETIAS

Permohonan ETIAS

Mohon kebenaran ETIAS adalah mudah dan tidak memerlukan lebih dari sepuluh minit.

ETIAS adalah kebenaran perjalanan yang membenarkan individu untuk melancong seluruh kawasan Schengen, EU bertujuan untuk elakkan potensi ancaman kepada kesihatan awam. Oleh itu, pemohon akan jawab beberapa soalan berkaitan dengan wabak, jangkitan atau penyakit berjangkit.

EU juga memerlukan soalan latar belakang ETIAS seperti rekod jenayah pemohon atau penyertaan dalam zon peperangan dan sejarah terdahulu meninggalkan wilayah Negara Ahli EU disebabkan perintah untuk tinggalkan atau permintaan visa ditolak sebelumnya.

Setiap ahli kumpulan perjalanan perlu ada permohonan ETIAS yang sah, permintaan ETIAS harus diserahkan terus oleh pemohon, orang ketiga dapat serahkan permohonan dalam hal-hal berikut:

 • Jika pemohon kurang upaya, dalam hal ini identiti orang bertanggungjawab terhadap orang kurang upaya itu mesti disahkan
 • Permohonan ETIAS boleh dihantar bagi pihak pemohon ialah negara ketiga tidak boleh memohon dirinya sendiri (disebabkan oleh umur, tahap celik huruf atau ketidakupayaan untuk guna peranti yang perlu bagi permohonan itu), dalam hal itu, orang memohon bagi pihak pemohon mesti dimasukkan dalam permohonan itu juga

Setiap pemohon perlu isi maklumat berikut dalam borang permohonan:

 • Maklumat peribadi:
  • nama keluarga
  • nama pertama
  • nama keluarga semasa lahir
  • alias atau nama kebiasaan
  • tarikh lahir
  • tempat dan negara kelahiran
  • jantina
  • warganegara semasa
  • warganegara lain (jika berkenaan)
  • nama pertama dan terakhir bagi ibu bapa pemohon
  • alamat rumah
 • Butiran dokumen perjalanan:
  • Nombor dokumen
  • Negara yang Mengeluarkan
  • Tarikh luput
 • Butiran perjalanan:
  • Negara Ahli yang pertama masuk
 • Alamat emel dan nombor telefon
 • Butiran pendidikan dan pekerjaan
 • Maklumat keadaan kesihatan
 • Maklumat rekod jenayah

Sistem pusat permohonan ETIAS akan pastikan bahawa tiada ETIAS lain yang sah telah wujud, dokumen disediakan oleh pemohon tidak boleh dikaitkan dengan mana-mana permohonan ETIAS yang ditolak atau dibatalkan.


Sistem Kawalan Permohonan ETIAS


Sistem ETIAS akan:

 • menilai fail permohonan menggunakan peraturan pemeriksaan untuk buat saringan pemohon berdasarkan penilaian sendiri
 • menyemak maklumat tersebut dengan pangkalan data EU yang lain di bawah kendalian pihak berkuasa dan agensi keselamatan EU
 • Sistem Maklumat Schengen (SIS) dan SLTD Interpol (Dokumen Perjalanan Dicuri dan Hilang) akan mengawal dokumen perjalanan yang digunakan untuk aplikasi ETIAS tidak berhubung kait dengan pasport yang hilang, dicuri atau tidak sah
 • SIS akan kawal di mana tiada Waran Tangkap Eropah (atau ingin ditangkap bagi tujuan ekstradisi) dikeluarkan pada individu yang meminta permohonan ETIAS
 • Sistem Keluar Masuk (EES) akan periksa sama ada permohonan ETIAS diminta oleh individu yang dilaporkan sebagai penghuni tamat tempoh di Kawasan Schengen
 • Sistem Maklumat Visa (VIS) akan laporkan jika permohonan ETIAS diminta oleh individu yang mempunyai permohonan visa terdahulu ditolak dalam lima tahun yang lalu
 • Pangkalan data Europol akan periksa jika data yang disediakan semasa aplikasi ETIAS berhubung kait dengan maklumat yang direkod sebelumnya
 • Sistem Maklumat Rekod Jenayah Eropah (ECRIS) akan periksa sama ada individu yang meminta permohonan ETIAS mempunyai rekod jenayah yang direkodkan
 • Sistem ETIAS ada senarai pemerhatian bagi individu yang disenarai oleh pihak berkuasa dan agensi keselamatan EU, prosedur permohonan automatik mengandungi pemeriksaan kesihatan diri dengan soalan yang berkaitan dengan
 • Sistem TDAWN Interpol akan paparkan semua dokumen perjalanan yang tidak tertakluk pada makluman Interpol

Maklum balas kepada pemohon

Semua permohonan ETIAS akan disertakan dengan emel yang mengandungi kebenaran perjalanan yang sah (bersama dengan nombor pengesahan) atau justifikasi bagi penolakan.

Pengesahan kebenaran akan menjalani pengesahan dokumen perjalanan.

Apabila permohonan ETIAS ditolak, pemohon dimaklumkan tentang pihak berkuasa negara yang bertanggungjawab bagi keputusan itu, dan pemohon boleh rayu secara langsung pada Pihak Berkuasa menerusi maklumat hubungan terdapat dalam emel tersebut.


Pembatalan atau pemansuhan kebenaran perjalanan

Kebenaran ETIAS boleh dimansuh atau dibatal pada bila-bila masa sebaik sahaja syarat untuk mengeluarkan kebenaran perjalanan tidak dipenuhi pada masa permohonan itu, atau tidak lagi dipenuhi.

Secara khususnya, permohonan itu akan dimansuh jika cara untuk dapatkannya adalah penipuan, data dimanipulasi, tersembunyi atau hanya salah.

SIS akan hubungi sistem ETIAS melalui isyarat khusus yang berkait dengan kebenaran yang sah. Unit pusat ETIAS akan maklumkan pada Negara Ahli yang akan teruskan pembatalan kebenaran.


Semak oleh pembawa

Sebelum berlepas, pembawa akan sahkan jika setiap negara ketiga yang dikecualikan visa memegang kebenaran ETIAS yang sah.

Apabila pelancong memegang kebenaran perjalanan sah yang kemudiannya dibatalkan atau ditolak pada kemasukan, pembawa akan bertanggungjawab untuk bawa pelancong ke tempat berlepas, tetapi ia tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang penalti.

Sekiranya pembawa memberi kebenaran untuk menaiki pesawat pada individu yang tidak memegang kebenaran ETIAS, maka akan bertanggunjawab bawa pulang penumpang ke tempat berlepas dan juga dikenakan penalti.


Ketibaan di kawasan persimpangan sempadan Schengen

Pada ketibaan di kawasan Schengen, pengawal sempadan akan secara elektronik membaca kebenaran ETIAS dan berikan akses terakhir ke negara destinasi.

Sekiranya tiada kebenaran perjalanan sah ditemui, pengawal harus menolak kemasukan ke Kawasan Schengen, dan pelancong akan didaftarkan di Sistem Masuk Keluar.

Penafian Undang-undang:

Laman web ini ialah laman web maklumat peribadi yang tidak berkait dengan Kerajaan Eropah